خدمات کلیدی درمان یار

ثبت و پیگیری خسارات

امکان ثبت و پیگیری خسارات بیمه درمان تکمیلی توسط بیمه شدگان و نماینده شرکت شما

سرعت

تسریع کلیه فرایندهای مرتبط با بازپرداخت خسارات اعم از ارزیابی، پرداخت و ....

داده های آماری

بررسی تاریخچه خسارات بیمه شدگان توسط بیمه گزار

بازپرداخت آنلاین

پرداخت مکانیزه خسارات بیمه شدگان بصورت کاملا الکترونیکی و ارائه کد رهگیری بانکی

API & Web Service

امکان استفاده پرتال بیمه گزار از خدمات درمان یار

پیامک

امکان اطلاع رسانی و رهگیری خسارتها از طریق پیام کوتاه